RATSUTAMISTERAAPIA
Ratsutamisteraapia on ratsutamisterapeudi (ja tema assistendi) ning vastava koolituse saanud hobuse koostööna läbi viidav terapeutiline tegevus, milles lähtutakse kliendi vajadustest ja teraapiale püstitatud eesmärkidest. Inimest vaadeldakse kui tervikut ja arvestatakse tema füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste eripärade ning vajadustega.

Ratsutamisteraapia eesmärgiks pole ratsutama õpetamine ning alati ei pea hobuse selgagi minema. Sageli toimub töö hobusega maapinnal või tallikeskkonnas.

Ratsutamisteraapia puhul pole tegu iseseisva teraapiavormiga, vaid terapeudi põhihariduse juurde kuuluva lisapädevusega.


Kukulinna tallis tegutseb ratsutamisterapeut Kelly Pärnalaas.
Baashariduselt on Kelly füsioterapeut, mistõttu käivad tema juures peamiselt kehalise erivajadusega lapsed, noorukid kui ka täiskasvanud.

Huvi korral küsi rohkem infot:
e-post:  kellyp2rnalaas@gmail.com
telefon:  +372 5904 4979