RATSUTAMISTERAAPIA
Ratsutamisteraapia on ratsutamisterapeudi (ja tema assistendi) ning vastava koolituse saanud hobuse koostööna läbi viidav terapeutiline tegevus, milles lähtutakse kliendi vajadustest ja teraapiale püstitatud eesmärkidest. Inimest vaadeldakse kui tervikut ja arvestatakse tema füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste eripärade ning vajadustega.

Ratsutamisteraapia eesmärgiks pole ratsutama õpetamine ning alati ei pea hobuse selgagi minema. Sageli toimub töö hobusega maapinnal või tallikeskkonnas.

Ratsutamisteraapia puhul pole tegu iseseisva teraapiavormiga, vaid terapeudi põhihariduse juurde kuuluva lisapädevusega.

Kukulinna tallis tegutseb ratsutamisterapeut Kelly Pärnalaas.
Baashariduselt on Kelly füsioterapeut, mistõttu käivad tema juures peamiselt kehalise erivajadusega lapsed, noorukid kui ka täiskasvanud.


Füsioterapeudi õppe lõpetasin aastal 2016 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Jätkasin õpinguid Tartu Ülikoolis, kus aastal 2018 omandasin terviseteaduste magistrikraadi ning füsioterapeudi kutse 7. taseme. Lisaks kuulun ma Eesti Füsioterapeutide Liitu ja Eesti Ratsutamisterapeutide Liitu.

Füsioteraapia õpingute kõrvalt olen töötanud ratsutamisteraapias assistendina 2012. aastast.
Magistriõpingute kõrvalt läbisin 2018. aastal ka ratsutamisteraapia täiendkoolituse.

Minu peamiseks fookuseks on laste- ja noorukite füsioteraapia. Samuti on minu huvivaldkonnas
veel näopiirkonna (nt alalõualiigese ja mälumislihaste) probleemide füsioteraapia.

Huvi korral küsi rohkem infot:
e-post:  kellyp2rnalaas@gmail.com
telefon:  +372 5904 4979